Erityismääräyksiä

Liikennesäännöt
Kaikkien kilpailijoiden ja kilpailuvartioiden on ehdottomasti noudatettava asianmukaisesti kaikkia liikennesääntöjä sekä alati hyvää ja kohteliasta liikenteessäkulkemistapaa.

Teräaseet
Kaikki kilpailuvartioiden ja kilpailijoiden terälliset ja terävät työkalut tulee varustaa kunnollisella, kestävällä, suojaavalla ja kiinni pysyvällä suojuksella, joka suojaa kunnolla myös märkänä ja vielä kilpailun lopussakin. Sanomalehti ei ole hyväksyttävä suojus.

Kirveen varsi ja saha saavat näkyä repusta, mutta niiden terän tulee olla kokonaan suojuksen peittämä. Kirveen terän tulee olla kokonaan repun sisäpuolella.

Puukot, monitoimilinkkuveitset ja muut niiden kaltaiset terälliset työkalut tulee kantaa suojuksessaan kokonaan repun sisäpuolelle pakattuina. Vyöllä kannettuina tulee niiden peittyä kokonaan umpinaiseen koteloonsa; tavanomainen puukontuppi ei tähän riitä.

Tässä tarkoitettuja terällisiä työkaluja saa pitää esillä vain paikallaan oltaessa työn tai tehtävän niin vaatiessa.

(Poliisiviranomaisen tarkastama säännös.)

Turvallisuusohjeet
Tutustukaa SP:n Turvallisuusohjeisiin!

Turvallisuusohjeet-vihkonen on lähetetty kaikkiin lippukuntiin. Turvallisuusohjeet ovat luettavissa myös internetissä.

Toimitsijain, tehtäväkäskyjen tai kilpailun ohjeiden turvallisuusmääräysten tai -varusteiden laiminlyönti suorituksissa aiheuttaa ko. tehtäväsuorituksen hylkäämisen.

Turvallisuusmääräyksiä rikkova tai laiminlyövä kilpailija ja kilpailuvartio voidaan poistaa kilpailusta.

Matkapuhelimet
Kaikenlaisten radiopuhelimien, (matka)puhelimien ja muiden vastaavien matkaviestimien hallussapito ja käyttö on partiotaitokilpailussa kielletty.

Kilpailun lähtölaukauksen jälkeen kilpailijoilla havaitut matkapuhelimet ja vastaavat sähköiset viestimet johtavat automaattisesti vartion sulkemiseen kilpailun ulkopuolelle sekä puhelimen takavarikointiin lopun kisataipaleen ajaksi.

Pihat ja istutukset
Partiotaitokilpailussa on kiellettyä pihoissa ja pihamailla kulku, puutarhoissa ja viljellyillä pelloilla kulkeminen (Huom: syysoraat!) sekä kaikenlainen puistoistutusten ja taimikoiden turmeleminen. Lue lisäksi kohta Kieltosäännöt.