Kieltosäännöt

SP:n Partiotaitokilpailujen sääntöjen 30 § mukaan on kilpailuvartioille kisan ohjeissa erikseen siteerattava SP:n Partiotaitokilpailujen sääntöjen 11 § ja 13 §.

OTE:
Suomen Partiolaiset
PARTIOTAITOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

11 § Kilpailuista hylkääminen

Vartion jäsenen loukkaantumisen vuoksi vajaalukuiseksi tuleva vartio saa jatkaa kilpailua, joko kilpailussa tai sen ulkopuolella. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto. Vajaalukuisuus ei merkitse kilpailun keskeyttämistä.

Määräykset, joiden rikkominen kilpailun kuluessa aiheuttaa vartion hylkäämisen kilpailusta:
 • Kilpailuvartio ei saa jakaantua ilman tehtäväkäskyn tai jakaantumisohjeen (matkaohje) lupaa
 • Lunttien tai muun vastaavan kirjallisuuden käyttö, vartioiden yhteistyö tehtävissä ja ulkopuolisen avun käyttö on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää)
 • Vartioiden huoltaminen kilpailun aikana on kielletty, huoltajan liikkuminen kilpailumaastossa omavaltaisesti voi aiheuttaa häneen yhdistettävissä olevien vartioiden sulkemisen kilpailusta
 • Omien karttojen, radiopuhelimien, matkapuhelimien, sähköisten paikannus- ja/tai kommunikointilaitteiden sekä sähköisten tiedontallennuslaitteiden (kuten kämmentietokone) hallussapito kilpailujen aikana on kielletty (ellei järjestäjä toisin määrää)

 • Tuomarineuvosto voi hylätä vartion kilpailun lisäksi silloin, jos kilpailuvartion tai sen jäsenen todetaan menetelleen kilpailussa tai kilpailualueella (myös muulloin kuin kilpailun kuluessa) partiohengen vastaisesti tai rikkoneen sääntöjä tai sillä on tavallista enemmän ennakkotietoa kilpailuista.

  Ohjeet, joita rikottaessa tuomarineuvoston on harkittava vartion hylkäämistä kilpailusta:
 • Tulen sytyttäminen, polttopuiden ottaminen, viljelysten ylittäminen (Huom: syysoraat!), pihamailla kulku, rakennustarvikkeiden ottaminen ja puiden kaataminen ilman lupaa on kielletty
 • Vartion on käytävä kaikilla vaellusrasteilla annetussa järjestyksessä
 • Kilpailuvarusteet on kuljetettava lähdöstä kaikkien vaellusrastien kautta maaliin. Tehtävän aikana, kuten vaellusrastien välisen suunnistustehtävän aikana varusteiden ei tarvitse olla mukana, ellei järjestäjä tätä erikseen vaadi. Jos suunnistustehtävä on vaellusrastilta toiselle, tulee varusteiden olla mukana tämän suunnistuksen lähdössä ja maalissa.


 • 13 § Tehtäväsuorituksen hylkääminen

  Tehtäväkäskyssä kiellettyjen varusteiden käyttö tehtäväsuorituksen aikana aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Muu tehtäväkäskyn vastainen suoritus voi aiheuttaa vartion kyseisen tehtäväsuorituksen hylkäämisen. Päätöksen asiasta tekee tuomarineuvosto.

  Sallittuja varusteita (Kontio-2005):

  Kontio-SM-kilpailun kilpailukutsua, tehtäväluetteloa, ennakko-ohjetta ja kilpailuohjetta sekä Kontio-järjestäjän jakamia edellä mainittujen asiakirjojen kirjallisia (paperimuotoisia) liitteitä ja järjestäjän kilpailun aikana jakamaa kirjallista materiaalia sekä SP:n virallista Turvallisuusohjeet-vihkosta EI Kontio-SM-kilpailussa tulkita sääntöjen tarkoittamaksi kielletyksi kirjalliseksi materiaaliksi.