JUKOLA STREET-O 19.6.2021 RATA 6
KOODI KYSYMYS VASTAUS
11 Montako katajaa rastiympyrässä? 5
How many junipers (trees) in the control circle?
12 Herman ? (sukunimi) SPÖRING
Herman ? (last name)
13 Monessako kerroksessa parvekkeita? 4
In how many floors there are balconies?
14 Mainosteksti "Meillä pelaa _ _ _ _ _ _ " (6 kirjainta) KAIKKI
Commercial text "Meillä pelaa _ _ _ _ _ _ " (6 letters)
15 Katoksen korkeus (liikennemerkki) (X.X) 2.7
The height of the tunnel/canopy (traffic sign) (X.X)
16 Mihin ylin P-opaste opastaa? ANTTILA
To what place does the highest Parking sign guide?
21 Urheilulaji? GOLF
Sport?
22 Vuosiluku laatassa? 1898
Year in the plate?
23 Rapun kirjain? A 
The letter of the step (next to the door)?
24 Vuosiluku Kilpilinnan alapuolella? 1910
Year below the text Kilpilinna?
25 Tälle terassille max XX henkilöä? (numero) 28
"Tälle terassille max XX henkilöä? (number)
26 Montako kiviestettä? 7
How many stony barriers?
31 Viimeinen englannin kielinen sana laatassa? PARK
Last English word in the plate?
32 Pysäkin tunnus? XXX (kirjaimet + numero) PT6
The number of the bus stop? XXX Letters + number)
33 Miehen etunimi monumetin länsipäädyssä? JARKKO
Male's first name in the Western end of the monument?
34 Numero sanan HUOLTO alapuolella? 35
Number under the word HUOLTO?
35 Talon numero (ei kirjainta) XX 16
Number of the house (no letter) XX
36 Montako lipputankoa katolla rivissä? 5
How many flagpoles in line on the roof?
41 Montako invapaikkaa? 4
How many places for handicapped?
42 Nimi rakennuksen seinässä? XXXXX TUURE
Name in the wall of the building? XXXXX
43 Montako penkkiä? 5
How many benches?
44 Patsaan henkilön etunimi? AUGUST
The first name of the person in the monument?
45 Mikä eläin sähkölaatikossa karhun vieressä? JÄNIS
Which animal next to the bear in the electric box?
46 Etäisyys Tuomiokirkkosillalle? (X.X) 0.5
Distance to Tuomiokirkkosilta? (X.X)
51 Alueellinen nopeusrajoitus? 30
Areal speed limit?
52 Viimeinen sana oven vas.puoleisessa laatassa? XXXXX LUKIO
Last word in the plate left from the door? XXXXX
53 Alemman liikennemerkin metriluku? (X.XX) 2.45
Number (in meters) in the lower traffic sign? (X.XX)
54 Vuosiluku talon seinässä? 1957
Year in the wall of the building?
55 AURA_ _ _ _ _ _ _ _ (sanan loppuosa) BILJARDI
AURA_ _ _ _ _ _ _ _ (last part of the word)
56 Montako leikkitelinettä "hevosena"? 2
How many playground objects as a horse?