TURKU STREET-O 3.2.2021
KOODI KYSYMYS VASTAUS
11 Painettu teksti aidassa? KILA
Printed text in the fence?
12 Kuinka monta postilaatikkoa? 4
How many mail boxes?
13 Liikennemerkki? PYÖRÄTIE, NOPEUSRAJOITUS, EI MERKKIÄ PYÖRÄTIE
Traffic sign? CYCLE PATH, SPEED LIMIT, NO SIGN AT ALL
14 Bussipysäkin numero? 281
The number of bus stop?
15 ____________ Pallokenttä (sana ennen Pallokenttää) ILMESTYSPÄIVÄN
____________ Pallokenttä (first word on the sign)
16 Ravintolan nimen ensimmäinen kirjain? E
First letter of name of the restaurant?
21 Suomenkielinen teksti sähköpylväässä? HENGENVAARA
Finnish word in the electricity post?
22 Teksti kyltissä? SIEVITALO
Text on the sign?
23 Kirjain rastilipussa? X
The letter on the flag?
24 Kuinka monta sähkökaappia? 3
How many electricity cabinets?
25 Talon numero? 20
The house number?
26 Kahvilan nimi? __________PIRTTI HERKKU
The name of cafeteria? _________PIRTTI
31 Kirjain rastilipussa? A
The letter on the flag?
32 Talon numero? 2-4
The house number?
33 Kuinka monta roskakoria? 1
How many carbage cans?
34 Nopeusrajoitus liikennemerkissä? 30
Speed limit on the traffic sign?
35 Iso numero sähkökaapissa?  
Big number of the electricity box? 
36 Osoite tienviitassa (suomeksi)? TIETÄJIENPOLKU
Address on the traffic sign (in Finnish)?
41 Kirjain rastilipussa? C
The letter on the flag?
42 Kirjain rastilipussa? E
The letter on the flag?
43 Teksti graffitissa (4-kirjainta)? SMEG
Text on the graffiti (4 digits)?
44 Kuinka monta luukkua? 2
How many hatches?
45 Talon numero? 13
The house number?
46 Bussipysäkin numero? 474
The number of bus stop?
51 Mikä puulaji (3 puun ryhmä)? KOIVU
What tree (species, group of 3 similar trees)?
52 Kuinka monta luukkua? 4
How many hatches?
53 Kirjain rastilipussa? M
The letter on the flag?
54 Sähkökaapin oveen merkitty voltti määrä _____ V? 480
How many voltages are on the electricity box _____ V?
55 Kuinka monta keinua? 3
How many swings?
56 Kuinka monta postilaatikkoa? 4
How many mail boxes?