TURKU STREET-O 20.1.2021
KOODI KYSYMYS VASTAUS
11 Kenen katu? MESTARIN
Whose street?
12 Kuinka monta samanlaista postilaatikkoa? 1, 4 tai 5 kpl 1
How many similar mailboxes? 1, 4 or 5 pcs
13 Kuinka monta pöytä/penkki -ryhmää? 2
How many table / bench groups?
14 Kuinka monta samannäköistä harmaata postilaatikkoa? 5
How many similar gray mailboxes?
15 Kuinka monta valaisinta pylväässä? 5
How many lamps in the column?
16 Kuinka monta valaisinta alikulkutunnelin katossa? 6
How many lights on the roof of the underpass tunnel?
21 Mikä  porras? C
What a step?
22 Mitä kirjainta kranssi muistuttaa? (muuntamon länsisivulla) O
What letter does the wreath resemble? (on the west side of the substation)
23 Mikä puusta tehty kirjain jyrkännettä vasten? V
What letter made of wood against a cliff?
24 Mikä laudasta tehty kirjain jyrkännettä vasten? I
What a letter made of a board against a cliff?
25 Mikä iso kirjain koulurakennuksen seinässä? D
What capital letter on the wall of a school building?
26 Mikä talon numero? (keltaisen talon oikeassa reunassa) 19
What house number? (on the right side of the yellow house)
31 Mikä lautapeli kuvassa? KORONA
What board game is in the picture?
32 Kuinka monta riippulukkoa valaisinpylvään sähkökaapissa? 3
How many padlocks in the lamppost electrical cabinet?
33 Mikä numero valkoisessa postilaatikossa? 3
What number in the white mailbox?
34 Mikä vuosiluku laatassa rakennuksen seinällä?  2005
What year on the tile on the wall of the building? 
35 Mikä kirjain postilaatikossa? A
What letter in the mailbox?
36 Suurin varattu autopaikka katoksessa? (numero?) 8
The largest reserved parking space in the canopy? (number?)
41 Kuinka monta valkoista aitaelementtiä eri tasossa peräkkäin? 9
How many white fence elements in different planes in a row?
42 Mikä rakennustarvike pylvään alaosassa? Lauta, Tiili, Styrox TIILI
What building material at the bottom of the column? Board, Brick, Styrox
43 Kuinka monta postilaatikkoa? 3
How many mailboxes?
44 Mikä postilaatikoiden vieressä? Ikkuna, terassi, ovi OVI
What's next to the mailboxes? Window, terrace, door
45 Kuinka monta pystytolppaa pyykinkuivaustelineessä? 6
How many vertical poles in the clothesline?
46 Kuinka monta pyöreätä ikkunaa portaikkojen välissä? 2
How many round windows between the stairs?
51 Kuinka monta kulmaa uudessa leikkikentän aidassa? 7
How many corners in the new playground fence?
52 Kuinka monta sähkökaappia kontin takana seinässä? 2
How many electrical cabinets in the wall behind the container?
53 Kuinka monta kylttiä/viittaa liikennemerkkitolpassa? 8
How many signs / signs on a traffic sign pole?
54 Kuinka monta ikkunaa rakennuksen sivulla? 3
How many windows on the side of the building?
55 Kuinka monta kaapelin läpivientiputkea kopin eteläsivulla? 2
How many cable glands on the south side of the booth?
56 Kuinka monta parivuoteen lakanaa kuivumassa telineellä? 2
How many double bed sheets are drying in the rack?