TURKU STREET-O 25.9.2020
KOODI KYSYMYS VASTAUS
11 Montako kilometriä Tuorlaan (X,X)? 2,4
How many kilometers to Tuorla (X,X)?
12 Sysmäntie 6A-??  8B
Sysmäntie 6A-?? 
13 Sähkökaapin kaksi viimeistä numeroa 14?? 61
Last to digits of el-box number 14??
14 Teksti rakennuksen kaakkoisseinällä ??????MÄKI KINNAN
Text on SE-side of the building ??????MÄKI
15 Montako korirengasta rastiympyrässä? 3
How many basketball rings inside the control circle?
16 Montako kolmiota alikulun eteläpäässä? 4
How many triangles at the southern end of the underpass?
21 Pylväät pensaiden välissä PUUTA, METALLIA, MUOVIA MUOVIA
Pillars between bushes WOOD, METAL, PLASTIC
22 Teksti rakennuksen eteläseinällä? VIERAS
Text on south side of the building?
23 Montako rautatankoa kalliossa (merkitty nauhalla)? 2
How many steel bars in the rock (marked with tape)?
24 Nimi portin vieressä? TASALA
Name next to the gate?
25 Onko männyssä MAJA, LINNUNPÖNTTÖ, TOSSUT  LINNUNPÖNTTÖ
Is there TREEHOUSE, BIRDHOUSE, SHOES in the pine
26 Teksti lisäkilvessä ????VAELLUS AIKA
Text on extra sign ????VAELLUS
31 Mikä puu tien kulmalla? MÄNTY, KUUSI, KOIVU KOIVU
Which tree on the street corner? PINE, SPRUCE, BIRCH
32 SUO, AVOKALLIO, JYRKÄNNE AVOKALLIO
SWAMP, OPENROCK, ROCKFACE
33 Kolme TYNNYRIÄ, LAPIOTA, HEINÄSEIVÄSTÄ  HEINÄSEIVÄSTÄ
Three BARRELS, SHOVELS, HAYPOLES
34 Sähkökaapin vieressä KIRJEPOSTI, VESIPOSTI, KOMPOSTI VESIPOSTI
Beside the el-box is MAILBOX, WATERPOST, COMPOST
35 Montako varoitusmerkkiä rakennuksen länsisivulla? 2
How many warning-signs on west side of the building?
36 Teksti pyöreässä merkissä? HORTUS
Text on round sign?
41 Koivun ja kuusen välissä on TAMMI, MÄNTY, PIHLAJA TAMMI
Between the birch and spruce is OAK, PINE, ROWAN
42 Montako postilaatikkoa? 4
How many mail boxes?
43 Onko hiekkalaatikko NELIÖ, PYÖREÄ, 6-KULMIO 6-KULMIO
Is the sandbox SQUARE, ROUND, 6-CORNER
44 Alimman puhelinnumeron viimeiset numerot 02?? 42
Last digits of the lowest phone number 02??
45 Montako jätesäiliötä? 6
How many carbage pins?
46 Montako holvikaarta talon eteläsivulla? 3
How many arches on the south side of the house?
51 Montako kiveä ryhmässä nurmikolla? 3
How many rocks in a group on the lawn?
52 Sallittu pysäköintiaika ?? min 15
Permitted parking time ?? min
53 Onko kadun vierellä KÄRRYNPYÖRÄ, PEILI, ANKKURI  PEILI
Is next to the street WHEEL, MIRROR, ANCHOR
54 Vahvistetaanko välineellä JALKOJA, KÄSIÄ, VATSAA JALKOJA
Does the instrument strengthen the FEET, HANDS, BELLY
55 Montako ikkunaa päällekkäin? 3
How many windows on top of each other?
56 Puhelinnumeron kaksi viimeistä numeroa? 36
Last two digits of the phone number?