TURKU STREET-O 26.2.2020
KOODI KYSYMYS VASTAUS
11 Kolme viimeistä numeroa sähkökaapissa? 506
Last 3 digits of electrical cabinet?
12 Kirjaimet keskimmäisessä ovessa? L J H
Letters in the middle door?
13 Montako postilaatikkoa? 4
How many mailbox?
14 Puinen kirjain kuopassa? Y
Wooden letter in  the pit?
15 Ensimmäinen kirjain liikennemerkin lisäkilvessä? H
The first letter on the signboard?
16 Kuinka monta pystytolppaa kiipeilytelineessä? 6
How many vertical pool in the climbing frame?
21 Montako tummaa neliön muotoista kuviota rakennuksen päädyssä? 5
How many dark squares at the end of the building?
22 Puinen kirjain kiven vieressä? A
The wooden letter next to the stone?
23 Mikä lakipykälän numero? 32
What a law number?
24 Montako noin 150 cm korkeaa metalliputkea rivissä? 3
How many metal tubes about 150 cm high per row?
25 Numero vasemmanpuoleisessa postilaatikossa? 21
Number in the left mailbox?
26 Numero ovessa vihreällä pohjalla? 3
Number on the door on a green background?
31 Numerot Ilonan opasteen yläreunassa _ _ _? 502
Numbers at the top of Ilona's sign _ _ _?
32 Kirjain mustalla pohjalla? M
The letter on a black background?
33 Puinen kirjain kiven vieressä? K
The wooden letter next to the stone?
34 Kirjain oikeanpuoleisen oven päällä? E
Letter abowe the right side door?
35 Kuinka monta postilaatikkoa? 2
How many mailbox?
36 Numero Nurkkalankadun opasteessa? 15
Number at the signpost of Nurkkalankatu?
41 Montako pientä kuormalavaa kuusen alla? 2
How many small pallets under the fir tree?
42 Oikean puoleisen parkkipaikan numero? 36
Number in right hand side parking place?
43 Montako isoa mäntyä pisteen osoittamalla nurmikolla? 4
How many big pines on the lawn point?
44 Montako betonipaalua mökin alla? 3
How many concrete piles under the cabin?
45 Kirjaimet kaivon päällä? NV
The letters on the well cover?
46 Puinen kirjain kiven vieressä? Y
The wooden letter next to the stone?
51 Postilaatikon tyhjennys aika_ _._ _? 09.00
Mailbox emptying time _ _ . _ _?
52 Montako mattojen kuivauspuomia? 4
How many carpet drying booms?
53 Montako sinistä heijastinraitaa betoniporsaiden tolpissa yhteensä? 8
How many blue reflective stripes in the posts of concrete piglets in total?
54 Kolme viimeistä numeroa sähkökaapissa? 804
The last three digits in the electrical cabinet?
55 Mikä parkki? KOIRA
What parking?
56 Mikä paikka mainittu liikennemerkin lisäkilvessä? NOSTO
Which place is listed on the signboard?