TURKU STREET-O 12.2.2020
KOODI KYSYMYS VASTAUS
11 Kuinka monta lipputankoa? 1
How many flag poles?
12 Portaan Kirjain? C
Letter of the staircase?
13 Kuinka monta pysäköintiruutua liikennemerkissä? 3
How many parking places on the traffic sign?
14 Läntisen Rantakadun 37 _  kirjain? C
Letter of Läntinen Rantakatu 37 _ ?
15 Portaan kirjain? B
Letter of the staircase?
16 Portaan numero ja kirjain? 9B
Number and letter of the staircase?
21 Portaan numero? 35
Number of the staircase?
22 Kuinka monta runkoa puussa? 2
How many trunks in the tree?
23 Mitä eläintä leikkiteline esittää? KISSA
Which animal the playground equipmen looks like?
24 Kuinka monta lukkoa? 2
How many locks?
25 Sana seinässä? NOOA
The word on the wall?
26 Toisen rivin ensimmäinen sana? EI
The first word on the second row?
31 Patsas esittää A) naista, B) venettä, C) lintua A
The statue presents A) a woman, B) a boat, C) a bird?
32 Max pysäköintiaika ( _ h) Elixian asiakkaille? 3
Max parking time ( _ h) for Elixia customers?
33 Kuinka monta portaikkoa ovelle 1, 2 vai 3? 3
How many staircase to the door 1, 2 or 3?
34 Ensimmäisen oven numero? 7
Number on the first door?
35 Matalan muurin pituus kulmasta 7, 13, vai 21 m 13
Length of the low stonewall from the corner 7, 13, or 21m?
36 Kuinka monta ruskeaa ränniä? 3
How many brown drainpipes?
41 Kirjain aidassa? B
The letter on the fence?
42 Aurajoen suuntaan katsoessa näet A) patsaan B) osan Suomen Joutsenen mastosta C) nosturin B
In the direction of Aurajoki you see A) a statue B) part of the mast of Suomen Joutsen C) a crane?
43 Talon numero? 6
Number of the house?
44 Kuinka monta linnunpönttöä puussa? 1
How many birdhouses in the tree?
45 Valaistu sana ylinnä nosturin huipulla? AURA
Illuminated word highest on the top of the crane?
46 Vuosiluku? 1989
Year?
51 Numero tykkivene Karjalan kyljessä? 04
Number on the side of gunboat Karjala?
52 Kuinka monta lautaa pöydän pinnassa? 5
How many boards on table surface?
53 Suurin rastilta näkyvä luku Turku Energian piipussa? 13
The biggest figure on the Turku Energia chimney visible from the control?
54 Linja-autopysäkin numero? 11
Bus stop number?
55 Kuinka monta simpukkaa? 3
How many seashells?
56 Patsaan pohjois alareunassa: ARBETET SKAPAR VÅRT  _ _ _? ÅBO
On the north lower part of the statue: ARBETET SKAPAR VÅRT  _ _ _?