TURKU STREET-O 22.1.2020
KOODI KYSYMYS VASTAUS
11 Mikä eläin kyltissä? KARHU
What animal on the sign?
12 Montako riippulukkoa muuntajakopissa? 6
How many padlocks transformer house?
13 Numero portin kyltissä TOP SECURITY? 1080
Number on the sign TOP SECURITY at the gate?
14 Mikä eläin taideteos? LEHMÄ/NORSU/KROKOTIILI LEHMÄ
What art animal? COW/ELEPHANT/CROCODILE
15 Montako pyöräpaikkaa telineissä? 10
How many bicycle positions on the stands?
16 Päivätoiminta ______? PURO
Päivätoiminta ______?
21 Montako jäteastiaa? 5
How many waste containers?
22 Sähkökaapin numero? 808
Electric cabinet number?
23 Talon numero? 3
House number?
24 Montako lamppua tunnelin katossa? 7
How many lamps on the  tunnel sealing?
25 Mikä havupuu? MÄNTY/KUUSI/KATAJA KUUSI
What coniferous tree? PINE/SPRUCE/JUNIPER
26 Mitä hahmoja pihalla? HEVOSIA/JOULUPUKKEJA/KISSOJA JOULUPUKKEJA
What figures in the yard? HORSES/SANTA CLAUSES/CATS
31 Kirjain rastilipussa (kivi)? N
The letter on the control flag (stone)?
32 Montako isoa kiveä? 6
How many big stones?
33 Talon numero? 4-6
House number?
34 Mikä? ISO KIVI/TYNNYRI/KANTO KANTO
What?  BIG STONE/BARREL/STUMP
35 Minkä säilytys kielletty? PYÖRIEN
_______ säilytys kielletty
36 Montako lipputankoa? 3
How many flag poles?
41 Mikä eläinpatsas? HEVONEN
What animal statue?
42 Kirjain rastilipussa (kivi)? H
The letter on the control flag (stone)?
43 Liikennemerkki, montako autopaikkaa (ap)? 2
Traffic sign, how many parking places (ap)?
44 Montako penkkiä polun varressa? 3
How many bench along the path?
45 Numero kivesså? 35
Number on the stone?
46 Montako autotallien pariovea? 5
How many carage pair doors?
51 Montako koripallokoria? 3
How many basketball hoops?
52 Mikä rakennelma? SILTA
What construct?
53 Mikä? JÄTEASTIA/PENKKI/MATTOTELINE MATTOTELINE
What? WASTE CONTAINER/BENCH/CARPET RACK
54 Teksti sähkökaapissa? STERA
Text on the electric cabinet?
55 Kuinka monta postilaatikkoa? 9
How many mailboxes?
56 Mikä piirrros (graffiti) liukumäessä? RISTI/PALLO/SYDÄN SYDÄN
What drawing  (graffiti)  on the slide? CROSS/BALL/HEART