TURKU STREET-O 27.8.2019
KOODI KYSYMYS VASTAUS
11 Montako savupiippua (katon kadun puoleisella harjalla)?   2
How many chimneys? 
12 Portin yläpuolella talon numero ja kirjan? 11 A
House number and letter (above the gate)?
13 Mikä eläin isommassa sähkökaapissa? KETTU
Animal on the bigger electrical cabinet?
14 Etunimi muistomerkissä? VICTOR
First name in the monument?
15 Montako askelmaa kiviportaissa? 4
How many steps? 
16 Montako ruusuketta oviparissa? 16
How many rosettes on the double door?
21 Oven yläpuolella oleva alempi vuosiluku (kaksi numeroa)?  28
Lower year (two numbers) above the door?
22 Vuosiluku laatassa portin yläpuolella? 1927
Year on the plate above the gate? 
23 Montako ikkunaa rakennuksen päädyssä?  1
How many windows on the end wall of the building?
24 Sana portin yläpuolella (9 kirjainta)?  USVALINNA
Word above the gate (9 letters)?
25 Vuosiluku graffitin oikeassa alakulmassa?  2011
Year in the bottom right corner of the graffiti? 
26 Montako teräksenväristä pilaria katoksessa?  3
How many steel pillars? 
31 Teksti kahvipannussa?  CAFEART
Text in the coffee pot?
32 Montako kelloa? 2
How many bells?
33 Montako ovea vierekkäin rakennuksen takana? 3
How many doors behind the building?
34 Kirjain kellarin ovessa?  F
Letter on the cellar door?
35 Viimeinen sana (kolmesta) talon seinässä?  AMOR
The last word on the wall of the house?
36 Montako liljaa ovien yläpuolella?  2
How many lilies above the doors?
41 Montako isoa valkoista pylvästä talon seinässä?  10
How many big white pillars on the wall?
42 Kaksi viimeistä numeroa oven puhelinnumerossa? 70
Phone number on the door: last two numbers?
43 Mikä eläin oven yläpuolella ikkunassa?  LINTU
What animal on the window above the door? 
44 Numero oven yläpuolella?  20
Number above the door?
45 Montako lipputankoa Antintalon seinässä? 2
How many flagpoles on the wall of Antintalo?
46 Suurempi vuosiluku talon päädyssä (ylhäällä)? 1891
Higher year on the wall (up)?
51 Montako lipputankoa talon seinässä? 2
How many flagpoles on the wall? 
52 Montako parveketta talon päädyssä?  5
How many balconies at the end wall of the house?
53 Laatta seinässä: mistä vuodesta alkaen hän asui talossa? 1927
Memorial plaque on the wall: first year under the name?
54 Porraskäytävän kirjain?  A
Staircase letter? 
55 Montako metallirengasta rinnakkain keskellä porttia? 7
How many metal rings horizontally in the middle of gate?
56 Montako Aalto-maljakkoa sisällä ikkunan takana? 3
How many vases behind the window?