TURKU STREET-O 10.5.2019
KOODI KYSYMYS VASTAUS
11 Talon numero ja kirjain? 6A
The house number and letter?
12 Kuinka monta tuntia saa pysäköidä kerralla (h)? 18
How many consecutive hours you can park (h)?
13 Kuinka monta postilaatikkoa? 4
How many mailboxes?
14 Kuinka monta keinua? 3
How many swings?
15 Keinujen lukumäärä? 2
How many swings?
16 Jäteastioiden lukumäärä? 1
How many dumpsters?
21 Numero ja kirjain talon seinässä? 8C
Number and letter on the wall?
22 Viikonpäivä, jona kirjastoauto käy pysäkillä? TIISTAI
On which day the library bus stops here (above the time)?
23 Jäteastioiden lukumäärä? 6
How many dumpsters?
24 Kuinka monta keinua? 3
How many swings?
25 Jäteastioiden lukumäärä? 2
How many dumpsters?
26 Talon numero? 26
The house number?
31 Kuinka monta keinua? 3
How many swings?
32 Kuinka monta viittaa opaspaalussa? 8
How many signs on the guidepost?
33 Kirjain rastilipussa? A
The letter attached to the control flag?
34 Kyltin ilmakuvassa kohta B: ____-luvun kalmisto? 1000
The letter B on the photo: ____-luvun kalmisto?
35 Kuinka montaa ehjää (!) viittaa opaspaalussa? 1
How many whole (!) signs on the guidepost?
36 Kuinka monta askelmaa liukumäen portaissa? 9
How many steps to the top of the slide?
41 Postilaatikoiden lukumäärä? 3
How many mailboxes?
42 Postilaatikoiden lukumäärä? 6
How many mailboxes?
43 Asunnon kirjain: 1 _? L
The apartment letter: 1 _?
44 Vuosiluku graffitissa? 2016
The year on the graffiti?
45 Jäteastioiden lukumäärä katoksessa? 5
How many dumpsters in the shelter?
46 Bussipysäkin numero? 1661
The four-digit number of the bus stop?
51 Kirjain rastilipussa? T
The letter attached to the control flag?
52 Talon numero ja kirjain? 5B
The house number and letter?
53 Bussipysäkin numero? 1657
The four-digit number of the bus stop?
54 Kuinka monta puista kuntoilulaitetta?  1
How many wooden exercise machines?
55 Kirjain rastilipussa? H
The letter attached to the control flag?
56 Jäteastioiden lukumäärä aitauksessa? 7
How many dumpsters inside the fence?