TURKU STREET-O 5.12.2018
KOODI KYSYMYS VASTAUS
11 Rastiympyrässä olevien puiden lukumäärä? 3
How many trees in the circle?
12 Talon numero? 70
House number?
13 Kuinka monta istutuslaatikkoa? 3
How many planting boxes?
14 Koripallokorien lukumäärä kentällä? 4
Number of basketball rings on the field?
15 Kuinka monta kiveä?  4
How many rocks?
16 Mikä roikkuu kyltissä? LUKKO
What´s hanging on the sign?
21 Vuosiluku kyltissä (e.Kr.)? 1000
Year on the sign (B.C.)?
22 Vuosiluku kyltissä?   1908
Year on the sign?
23 Mikä eläin seisoo keskellä pihaa? A)Lintu B)Karhu C)Kissa A
What animal stands in the middle of the yard? A)Bird B)Bear C)Cat
24 Ensimmäinen kirjain isossa graffitissa autokatoksen päällä? W
First letter of the big  graffiti above the garage?
25 Numero kivipaadessa? 5
Number on the stone?
26 Mikä puu?  KUUSI
What kind of tree?
31 Vuosiluku oven yläpuolella? 1944
Year on top of the door? 
32 Kuinka monta lipputankoa? 1
How many flagpoles?
33 Kuinka monta kiveä? 7
How many rocks?
34 Kuinka monta ruukkua maassa? 3
How many pots on the ground?
35 Kirjaimet graffitissa? UPS
Letters in the graffiti?
36 Montako jalkaa ilmassa? 1
How many legs off the ground?
41 Vuosiluku talon seinässä? 1924
Year on the wall?
42 Perustamisvuosi (est) kyltissä?  1865
Year (est) on the sign?
43 Numero kivipaadessa? 120
Number on the stone?
44 Rapun kirjain?  D
Letter of the staircase?
45 Ensimmäinen vuosiluku kyltissä? 1939
First year on the sign?
46 Kuinka monta eläintä muodostaa ympyrän? 8
How many animals form the circle?
51 Kuinka monta betonipylvästä?            4
How many concrete poles?
52 Kuinka monta penkkiä?  2
How many benches?
53 Muuntamon numero? 0059
Number of the electrical transformer house?
54 Talon numero? 42
House number?
55 Ikkunaluukkuparien lukumäärä? 5
How many pairs of window shutters?
56 Sulkemisaika ovessa Ma-To? 20
Closing time on the door Mon-Thu (Ma-To)?