TURKU STREET-O 13.3.2019
KOODI KYSYMYS VASTAUS
11 Pysäköintipaikan numero seinässä?  12
Number of parking place at the wall of the building?
12 Numero lasiovessa syvennyksen perällä? (Kerros) 2
The number on the glass door at the back of the niche? (Floor)
13 Ruutujen määrä pyöreässä ikkunassa? 9
 The number of windowpanes in the round window?
14 Kirjain oven päällä?  C
 Letter above the door?
15 Jalkafysio ABOA, mikä kerros?  7
Jalkafysio ABOA, which floor?
16 Montako mustaa putkea seinän vieressä? 2
The number of black pipes next to the wall?
21 Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön merkki? SHARP
The brand of outdoor unit for air heat pump?
22 Sydäntaulu, mikä koululuokka tekijänä?  6C
Heart paintingt, Which school class did it?
23 Sotasairaalan toiminnan päättymisvuosi? (kyltissä) 1945
Military Hospital closing year? ( a sing)
24 Montako pylvästä katoksessa?  8
The number of pillars under capony?
25 Montako ihmishahmoa seinän kahdessa taideteoksessa? 4
Number of human character on a wall art work?
26 Montako riippulukkoa?  2
Number of padlocks?
31 Numero postilaatikossa? 20
Number on mailbox?
32 Puiston penkkien määrä rastiympyrässä? 4
The number of benches in the circle?
33 "Kaari"-  monumentin pylväiden määrä? 5
"Arch"-  monument, Number of pillars?
34 Kaksi viimeistä kirjainta postilaatikossa RY
Last two letters on mailbox? 
35 Montako ihmishahmoa? 3
How many human character?
36 Montako valaisinta pylväässä? 3
How many lamps are in the pillar?
41 Montako ovikello- painiketta lautaseinässä?  2
Number of doorbell- bushbuttons on the board wall?
42 Montako loisteputkivalaisinta katossa? 4
Number of fluoroscent lights on the ceiling?
43 Montako tikas- askelmaa alimman katoksen alla? 8
How many tread- steps under the lowest capony?
44 Montako ruusuketta ylemmässä laatassa? 6
Number of rosette on the upper metalplate? 
45 Vuosiluku talon seinässä portin yläpuolella? 1954
Year on the wall above gate?
46 Keskimmäisen parkkipaikan numero? 17
 The number of the middle parking place?
51 Yhdistyksen nimen ensimmäinen kirjain? Nimi ovessa K
First letter of association name? Name on the door.
52 Hammaslääkäri Hujasen etunimi? KAI
First name of dentist Hujanen?
53 Montako metriä RAW beaty myymälään? 10
How many meters to RAW beaty shop?
54 Tangossa roikkuvien amppeleiden määrä? 2
Number of ampels hanging on the bar.
55 Vuosiluku lasilaatassa? Laatta lähes maassa. 1955
Year on the glassplate? Plate is nearly on the ground.
56 Maksimi korkeus? 1,8 M
Maximum hight ?