TURKU STREET-O 6.3.2019
KOODI KYSYMYS VASTAUS
11 Kuinka monta keinua? 3
How many swings?
12 Kuinka monta keinua? 3
How many swings?
13 Talon numero? 14
House number?
14 Talon numero? 24
House number?
15 Talon nurkassa (!) olevan Varattu-kyltin numero? 7
The number of the "Varattu"-sign on the corner of the building?
16 Kuinka monta keinua? 3
How many swings?
21 Rapun kirjain? C
The letter of the stairway?
22 Kuinka monta metriä (m) liikennemerkissä? 10
How many meters (m) on the traffic sign?
23 Kuinka monta jäteastiaa? 2
How many dumpsters?
24 Mikä lakipykälän (§) numero kyltissä? 28
The number of the law (§) on the plate?
25 Kuinka monta postilaatikkoa? 8
How many mailboxes?
26 Kuinka monta lipputankoa kalliolla? 1
How many flagpoles?
31 Vuosiluku kyltissä? 1956
The year on the plate?
32 Kuinka monta jäteastiaa? 4
How many dumpsters?
33 Kuinka monta autopaikkaa katoksessa? 5
How many parking spaces in the shelter?
34 Kuinka monta jäteastiaa? 8
How many dumpsters?
35 Rapun numero ja kirjain?  1B
The number and the letter of the stairway?
36 Nopeusrajoitus? 40
The speed limit?
41 Kuinka monta keinua? 2
How many swings?
42 Asunnon kirjain ja numero? D18
The letter and the number of the apartment?
43 Rapun kirjain? F
The letter of the stairway?
44 Aidassa vasemmanpuoleisimman rekisterinumeron viimeinen nro? 8
The last number of the leftmost registration number on the fence?
45 Rajakiven numero? 817
The number on the boundary stone?
46 Rajakiven numero? 20
The number on the boundary stone?
51 Kirjain rastilipussa? A
The letter attached to the flag?
52 Kirjain rastilipussa? T
The letter attached to the flag?
53 Iso kirjain lasiovessa? C
The big letter on the glass door?
54 Etäisyys Kastuun? 2.2
Distance to Kastu?
55 Kuntoradan pituus (m)? 1500
The length of the route (Pituus: ? m)?
56 Kirjain rastilipussa? H
The letter attached to the flag?