TURKU STREET-O 20.2.2019
KOODI KYSYMYS VASTAUS
11 Sähkökaapin numero?       1202
The electrical cabinet number?
12 Montako ovenkahvaa rakennuksen tässä päädyssä? 4
How many door handles are there at this end?
13 Kuinka monta isoa metalilevyä alikulun katossa? 3
How many big metal sheets on the ceiling of the tunnel?
14 Mikä sana sinisellä pohjalla?  MUUNTAJA
What word is on the blue background?
15 Mikä kirjain ja numero?  B4
What letter and number?
16 Kuinka monta opastaulua?  1
How many guides (tai information boards)?
21 Numero 2-puolisen valomainoksen jalassa? 9008
The number on a 2-sided light advertisement?
22 Mitä eläimiä ei saa ruokkia?  KANOJA
What animals should not be fed?
23 Kuinka monta postilaatikkoa?  2
How many mailboxes?
24 Mikä kirjain talon päädyssä? D
What is the letter at the end of the house?
25 Viimeinen numero sähkökaapin numerosarjassa? 8
The last number of the cabinet number series?
26 Kuinka pitkä matka on Pikkunotkoon? 400 M
How far is Pikkunotko?
31 Kuinka monta pallovalaisinta terassilla? 4
How many ball shaped lights on the terrace?
32 Kuinka monta lukkoa rakennuksen päädyssä? 3
How many locks at the end of the building?
33 Kuinka monta postilaatikkoa?  2
How many mailboxes?
34 Postilaatikoiden numerot vasemmalta oikealle? 432
Mailbox numbers from left to right?
35 Kuinka monta hiihtäjää opastaulussa? 3
How many skiers?
36 Kuinka monta lukkoa luukussa? 2
How many locks on the wall hatch?
41 Kuinkamonta postilaatikkoa? 4
How many mailboxes?
42 Numero rakennuksen seinässä? 6
The number on the wall of the building?
43 Tekstin ensimmäinen kirjain?Liikennemerkin yhteydessä H
The first letter of the text?
44 Rautatolpassa olevat kirjaimet? TV
The letters on the iron bar?
45 Kirjain ovessa? A
The letter on the door?
46 Kyltin sanan ensimmäinen kirjain? ( heijastava ) Y
The first letter of the word on the sign? (reflects )
51 Kuinka pitkä matka sillalle? 438 M
How far is the bridge?
52 Minä vuonna silta on rakennettu?      2005
What year was the bridge built?
53 Autokatoksen valaisimessa oleva numero? 10
The number on the carport light?
54 Ylin teksti aidan kyltissä? KTO
The topmost word on the sign on the fence ?
55 Numerot TVK jälkeen ? 18
The numbers after TVK?
56 Nimi postilaatikossa? NURMI
The name on the mailbox?