TURKU STREET-O 23.1.2019
KOODI KYSYMYS VASTAUS Turun synty

Kun ihmiset Jumalan siunauksen mukaisesti lisääntyivät vedenpaisumuksen jälkeen ja halusivat etsiä itselleen uusia asuinsijoja, (Nooan pojan) Jaafetin jälkeläiset, jotka saivat osakseen Euroopan, siirtyivät (Nooan pojanpojan, Jaafetin pojan) Maagogin johdolla kohti pohjoista ja ottivat haltuunsa Suomen. Pian he ryhtyivät rakentamaan kaupunkia, jota ilman yhteiskunta ei voinut tarkoituksenmukaisesti toimia, sillä eräistä tarvikkeista oli ainainen puute, ja maan ollessa vielä luonnontilassa oli pakko tuoda niitä muualta. Mikään maa ei näet tuota kaikkea. Tuontikauppaa ei olisi voitu mukavasti harjoittaa muualla kuin vanhan tavan mukaiseen tavaranvaihtoon tarkoitetussa paikassa, joka on suomeksi ”turku”. Sittemmin kaupankäynnistä kiinnostuneet asettuivat mukavuussyistä asumaan tuohon paikkaan. Näin siihen kasvoi kaupunki, joka ajan myötä laajeni ja oli juuri Turku eikä mikään muu, kuten todistaa vieläkin käytössä oleva yleisnimestä erisnimeksi muuttunut nimi ja toisaalta se, että muiden kaupunkien synty on myöhäisempi ja niiden alkuvaiheista kerrotaan aikakirjoissa.

Daniel Juslenius, Vanha ja uusi Turku, 1700.
11 Rastilippu: vuosiluku? 1352
Flag: year?
12 Iso puu: kuusi, mänty, koivu, tammi, pihlaja? KOIVU
Big tree: spruce, pine, birch, oak, rowan?
13 Ylhäällä seinässä: kala, lintu, perhonen, kukka, puu? LINTU
On the wall top: fish, bird, butterfly, flower, tree?
14 Vuosiluku: As Oy Kuikunkulma ???? 1963
Year: As Oy Kuikunkulma ????
15 Rastilippu: vuosiluku? 1898
Flag: year?
16 Rastilippu: vuosiluku? 1634
Flag: year?
17 Rastilippu: vuosiluku? 1548
Flag: year?
21 Montako keltaista tolppaa pystyssä? 2
How many yellow poles?
22 Rastilippu: vuosiluku? 1738
Flag: year?
23 Rastilippu: vuosiluku? 2009
Flag: year?
24 Rastilippu: vuosiluku? 1290
Flag: year?
25 Montako postilaatikkoa? 7
How many mailboxes?
26 Montako ristiä seinallä? 3
How many crosses on the wall
27 Taideteos: ylhäällä pallo, kuutio, tähti, risti vai siipi? KUUTIO
Monument: ball, cube, start, cross or wing on the top?
31 Pariovi: numero ???? 9140
Double door: number ????
32 Montako postilaatikkoa? 4
How many mailboxes?
33 Liikennemerkki: nopeusrajoitus? 30
Traffic sign: speed limit?
34 Luola: naisen nimi takaseinässä? EMMI
Cave: woman's name on the back wall?
35 Rastilippu: vuosiluku? 1970
Flag: year?
41 Taideteos: montako lasta? 10
Monument: how many children?
42 Rastilippu: vuosiluku? 1640
Flag: year?
43 Montako vesikourua rakennuksessa? 3
How many gutters in the building?
44 Montako jätesäiliötä? 6
How many rubbish containers?
45 Koirankopin aukko: kolmio, neliö, suorakaide, pyöreä? PYÖREÄ
Doghouse door: triangle, square, rectangle, round?
51 Montako erillistä taideteosta (kukkaa)? 29
How many separate works of art (flowers)?
52 Rastilippu: vuosiluku? 1697
Flag: year?
53 Montako riippuvaa valaisinta? 1
How many lamps hang from the ceiling?
54 Seinälaatta: Pyrkivän perustamisvuosi (ei Kisa-Toverit)? 1906
Plaque on the wall: establishment year of Pyrkivä?
55 Rastilippu: vuosiluku? 1817
Flag: year?
91 Rastilippu: vuosiluku? 1291
Flag: year?