TURKU STREET-O 1.11.2018
KOODI KYSYMYS VASTAUS
11 Kuinka monta lamppua valopylväässä? 2
How many lamps in the billard?
12 Numero postilaatikossa? 16
Mailbox number?
13 Bussipysäkin katoksen numero? 34
The number on bus stops carport?
14 Kirjain kiven vieressä? T
Letter on rock side?
15 Talon numero? 11
The house number?
16 Kuinka monta postilaatikkoa? 4
How many mailboxes?
21 Kuinka monta keinua? 3
How many swings?
22 Numero oven yläpuolella? 108
The number above the door?
23 Kuinka monta postilaatikkoa? 3
How many mailboxes?
24 Kirjain kiven vieressä? X
The letter on the rock side?
25 Numero postilaatikossa? 25
Mailbox number?
26 Kirjain ikkunassa? C
The number in the window?
31 Kuinka monta postilaatikkoa? 2
How many mailboxes?
32 Numero rakennuksen kulmassa? 16
The number in the house corner?
33 Kuinka monta roska-astiaa? 2
How many garbage cans?
34 Numero ovessa? 29
The number on the door?
35 Kuinka monta lautaa sillassa? 22
How many board on the bridge?
36 Numero aidassa? 8
The number on the wall?
41 Talon numero? 8
The house number?
42 Kirjain maalissa? L
The Letter in the goal?
43 Kirjain jyrkänteen reunassa? X
The letter onthe steeps side?
44 Kirjain rastilipussa (kivi)? A
The letter on the flag (stone)?
45 Talon numero? 24
The house number?
46 Talon numero ja kirjain? 11A
The house number and letter?
51 Kirjain kiven vieressä? H
The letter on the rock side?
52 Kirjain talon kulmassa? D
The letter on the house corner?
53 Nimi roska-astiassa? sulo
The name on the garbage can?
54 Numero rakennuksen päädyssä? 2
The number on the bilding?
55 Parturi-Kampaamon nimi? TEA
The name of barber shop?
56 Mika puu? koivu
What tree?