Piiriohje

Kontion päävastuulliset järjestäjälippukunnat Turun Metsänkävijät ja Nuotiotytöt toivottavat kaikki kilpailuvartiot tervetulleiksi Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partiotaitojen suomenmestaruuskilpailuun 1.-2.10.2005 Varsinais-Suomeen Turun seudulle.

Kontio-2005 on samalla Turun Metsänkävijäin 80-vuotisjuhlakilpailu ja Nuotiotyttöjen 50-vuotisjuhlakilpailu. Mukana kisajärjestelyissämme kantavat tärkeältä osaltaan vastuuta lisäksi Henrikin Tapulitytöt, RajakivenKiertäjät ja Partio-Puhurit.

Tässä kirjeessä on partiopiireille ohjeita ilmoittautumisesta, kuljetuksista ja muista kisaan liittyvistä asioista.

Kilpailun internet-sivut ovat osoitteessa: www.tume.fi/kontio/

Kaikkien Kontio-2005 -kilpailusta kiinnostuneiden kannattaa ja on syytä huolella tutustua kilpailun internet-sivujen sisältöön.

Ilmoittautuminen

Partiopiirit saavat ilmoittaa Kontio-kilpailuun kuhunkin sarjaan sääntöjen 9 §:n piirikiintiöiden mukaisen määrän vartioita. Tämän lisäksi vartioita voidaan ilmoittaa ja ottaa myös tasauspaikoille. Kuhunkin sarjaan voidaan siten ottaa yhteensä enintään 76 vartiota ja koko kilpailuun yhteensä enintään 304 vartiota.

Ilmoittautumislomakkeella ilmoitetaan kilpailuvartion seuraavat tiedot: vartion nimi, lippukunta, lpk-lyhenne, kieli (suomi/ruotsi), VJ:n nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, saapumisaika ja -tapa kilpailukeskukseen, tilattavat ruokaliput (sitova, lippuja ei myydä enää kilpailukeskuksessa), mahdollinen erityisruokavalio sekä kiintiö-status.

Jos vartio ilmoitetaan kisaan kiintiöpaikalle, merkitään kiintiö-sarakkeeseen kirjain K. Tasauspaikoille pyrkivät vartiot merkitään sarakkeeseen T1, T2, T3 ... Tn siinä järjestyksessä kuin vartiot halutaan kisaan mukaan. Kontioon ulkopuoliseksi ilmoittautuvalle vartiolle merkitään sarakkeeseen ULK.

Piirit ilmoittavat vartionsa kilpailuun täyttämällä saamaansa Excel-tiedostoon kaikki pyydetyt tiedot ja lähettämällä valmiin tiedoston sähköpostin liitetiedostona viimeistään tiistaina 13.9.2005 osoitteeseen: kontio(at)tume.fi

Tiedoston nimeksi on laitettava piirin lyhenne. Nämä ilmoittautumistiedostot lähetetään partiopiirien sähköpostiosoitteisiin viikon 34 alussa.

Kilpailuvartioiden tulee olla sääntöjen määräykset täyttäviä. Sääntöjen mukaan vartion nimen tulee olla lyhyt, ymmärrettävä ja hyvien tapojen mukainen. Lyhyen nimen pituuden ylärajaksi tulkitsemme 15 kirjainta.

Sääntöjen määräysten vastaiset vartiot kilpailevat kilpailun ulkopuolella ja tällaisten vartioiden päästämisestä edes metsään päättää erikseen kilpailun tuomarineuvosto.

Jokaisen kilpailijan SP:n partiojäsenmaksun pitää olla maksettu ja voimassa kilpailun alkaessa. Kilpailijoiden jäsenkortit tarkastetaan kilpailupaikalla. Vartion jäsenen katsotaan kuuluvan vain siihen lippukuntaan ja piiriin, johon hänet on SP:n rekisterissä merkitty, ellei kyseinen piiri hänelle kirjallisesti muuta lippukuntaa vahvista. Kilpailuvartion jäsen voi kuitenkin kilpailla vain yhden lippukunnan nimissä yhden kalenterivuoden aikana.

Vartion ilmoittautuessa kilpailukeskuksessa kilpailijan pitää itse pystyä osoittamaan maksaneensa voimassaolevan partiojäsenmaksunsa; tässä tapauksessa joko vuoden 2005 jäsenmaksu tai 1.8.2005 jälkeen maksettu vuoden 2006 jäsenmaksu. Jäsenmaksun voi osoittaa jäsenkortin lisäksi myös varmennetulla otteella Polku-jäsenrekisterijärjestelmästä, asianmukaisella pankkikuitilla taikka partiopiirin toimiston leimaamalla otteella / todistuksella.

Osallistumismaksu

Kilpailuvartion osallistumismaksu kaikissa sarjoissa on 72 euroa.

Osallistumismaksu on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä 13.9.2005 mennessä piireittäin tilille: Varsinais-Suomen Partiopiiri ry, Turun Seudun Osuuspankki 571 004 - 279 428. Tilisiirron lisätietoihin merkitään KONTIO 2005, piirin nimi sekä vartioiden määrä sarjoittain. Maksun mahdollisissa ongelmissa neuvoo VSP:n Partiotoimisto / Anne Lahtonen.

Osallistumismaksu sisältää lattiamajoituksen sitä tarvitseville kilpailua edeltävänä yönä, kilpailumateriaalin, mahdolliset kuljetukset kilpailun aikana sekä lämpimän aterian ja peseytymismahdollisuuden kilpailun päätyttyä.

Kilpailusta poisjäävän vartion osallistumismaksua ei palauteta, mutta piirillä on oikeus asettaa tilalle toinen vartio samaan sarjaan.

Jälki-ilmoittautuminen

Jälki-ilmoittautuminen on tasauspaikkojen rajoissa mahdollista 20.9.2005 asti sähköpostitse osoitteeseen kontio(at)tume.fi

Jälki-ilmoittautuneiden osalta osallistumismaksu on 120 euroa ja se on maksettava jälki-ilmoittautumishetkellä.

Ennakko-ohje

Ennakko-ohje postitetaan kilpailuvartioille, vartioita lähettäneille partiopiireille, piirien yhteyshenkilöille ja tuomarineuvoston jäsenille tiistaina 20.9.2005 ja julkaistaan samalla kilpailun www-sivulla.

Matkustaminen

Suosittelemme vahvasti piirien yhteiskuljetusten järjestämistä (pienetkin piirit vaikkapa yhteisvoimin) taikka julkisia joukkoliikennepalveluja.

Jos ette saa busseja täyteen, tarjotkaa ihmeessä paikkoja matkan varren piireille. Yhteistyölle on aikaa, bussi-ilmoittautumisemme eivät ole sitovia.

"Kaikki tiet vievät Turkuun, seitsemän kukkulan kaupunkiin." Turun rautatieasemalta ja linja-autoasemalta on toimivat paikallisliikenneyhteydet 300 metrin päähän kilpailukeskuksesta (Bussilinja nro 1, Turun kaupungin sisäinen liikenne).

Kilpailukeskus

Kontio-2005 -kilpailun Kilpailukeskus on: Topeliuksen koulu, Pakkarinkatu 10, Kakolanmäki, Turku.

Liitekartoista (linkit) selviää kilpailukeskuksen tarkka sijainti aivan Kakolan vankila-alueen naapurissa. Koska kilpailukeskus sijaitsee aivan kaupungin keskustassa ja opaskartat (linkit) ovat hyvin tarkkoja, ei katujen varteen erikseen viitoiteta ajoreittejä kilpailukeskukseen. Partiopiirejä pyydetään tulostamaan soveltuva ajo-ohje yhteiskuljetustensa kuljettajille ja matkanjohtajille.

Ilmoittava partiopiiri merkitsee sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen vartion lasketun saapumisajan kilpailukeskukseen.

Yleisaikataulu

Perjantai 30.9.2005
klo 19.00kilpailukeskus avataan ja ilmoittautuminen alkaa
klo 21.00 – 02.00iltapala tarjolla
klo 23.00 – 06.30hiljaisuus
klo 02.00ilmoittautuminen päättyy
  
Lauantai 1.10.2005
klo 07.00ilmoittautuminen jatkuu
klo 07.00 – 09.00aamupala tarjolla
klo 08.45kilpailuvartioiden ilmoittautuminen päättyy
klo 09.00siirtyminen lähtöpaikalle alkaa
klo 09.30kilpailun avajaiset
klo 10.00kilpailun lähtö
klo 10.45tiedotustilaisuus kutsuvieraille, huoltajille ja lehdistölle
 lounas kutsuvieraille ja huoltajille (maastossa)
 iltapäiväkierros maastoon kutsuvieraille ja huoltajille
 päivällinen kutsuvieraille ja huoltajille
 iltakierros kutsuvieraille ja huoltajille yörastille
 iltapala huoltajille
  
Sunnuntai 2.10.2005
klo 08.00 – 10.00aamupala huoltajille
 huoltajien kierros maastoon
klo 09.00 – 16.00kanttiini auki
klo 11.00 – 14.00vartiot maalissa
klo 11.00 – 17.00lounas
klo 17.00palkintojenjako
klo 18.00ovet suljetaan

Huom: avajaispaikalle on kilpailukeskuksesta noin 330 metriä. Avajaisiin saapuessaan tulee kilpailuvartion olla kisavalmiina kilpailuvarusteissaan. Kilpailijoiden ja kilpailuvartioiden käyttäytymiseen kohdistuva arvostelu alkaa jo kilpailukeskuksessa kohdistuen myös siirtymiseen ja avajaisiin.

Huoltajien ohjelma toteutetaan kilpailukeskuksessa annettavan tarkemman aikataulun mukaisesti.

Aikatauluja voidaan tarkentaa Ennakko-ohjeen ja Kilpailuohjeen yhteydessä.

Ruokailu

Kilpailijat saavat kukin yhden ruokalipun, jolla saa maksuttoman lounaan sunnuntaina kilpailusuorituksen jälkeen. Tätä sunnuntain lounasta ei tarvitse erikseen varata eikä siihen erikseen ilmoittauduta.

Piiri varaa vartioittensa ja huoltajiensa (Lue kohta huoltajat!) kaikki muut ruokailut sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Muille kuin ruokailun etukäteen varanneille ei tarjota iltapalaa eikä aamupalaa eikä niitä voi ostaa kilpailupaikalla. Kaikki aamupalat ja iltapalat maksetaan piirin ennakkoilmoittautumisen yhteydessä (partiopiirin kautta).

Aamupala on kouluruokalassa kouluruokailun tapainen ateria, joka sisältää myös puuroa.

Aterioiden hinnat: iltapala 2 eur, aamupala 2 eur ja muu ateria 3 eur.

Kilpailukeskuksessa on sunnuntaina myös partiomainen eli erinomainen kanttiini.

Kiertopalkinnot

Viime vuoden SM-syyskilpailussa Kymenlaaksossa kiertopalkinnot luovutettiin seuraavasti: Harmaa, Kyynärön Kiertäjät, Häme; Ruskea, Tampereen Lokit, Häme; Punainen, Pellon Pailakat, Lappi ja Sininen, Littoisten Pirtapiiat, Varsinais-Suomi sekä (keväällä 2005) Partiopiirit (Piirien Puukko) Salpausselkä.

Edellä mainittuja partiopiirejä muistutetaan tuomaan kiertopalkinnot asianmukaisesti kaiverrettuina ja puhdistettuina mukanaan ja luovuttamaan ne kilpailukeskukseen. Piirejä pyydetään muistuttumaan tästä mestarivartioitaan. Jos kiertopalkintoa ei jostain erityisestä syystä voida tuoda kilpailupaikalle, on asiasta ilmoitettava etukäteen järjestelypäällikkö Jyrki Tuomiselle.

Huoltajat

Piirin ilmoittaessa huoltajan / huoltajia, maksaa piiri asianomaiset huoltajapaketit muiden ilmoittautumisten ja osallistumismaksujen yhteydessä. Huoltajapaketin hinta on 15 euroa. Vartioiden omat huoltajat voidaan ilmoittaa piirin ilmoittautumisten yhteydessä samalla maksaen taikka he voivat ostaa kilpailukeskuksesta huoltajapaketin 15 euron hintaan.

Paketti sisältää perinteisen lattiamajoituksen ilman patjoja ja vuodevaatteita, ruokailut (pe-su), kahvit ja tutustumisen kilpailuun. Huoltajapaketin saavalle huoltajalle ei erikseen varata aterioita, vaan ne sisältyvät huoltajapakettiin.

Kuljettajat

Bussikuljettajille on kilpailukeskuksessa tarjolla maksuton lattiamajoitusmahdollisuus ilman patjoja ja vuodevaatteita. Majoitus pyydetään varaamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Viittaus Turun kaupungin laajempaan palveluvalikoimaan Liitteissä.

Kilpailunjärjestäjä ei tarvitse partiopiirien busseja kilpailun kuljetuksiin.

Vakuutus

Kilpailijat on vakuutettu SP:n jäsenmaksuun sisältyvällä vakuutuksella. Jokaisen kilpailijan SP:n partiojäsenmaksun pitää olla maksettu ja voimassa kilpailun alkaessa. Kilpailijoiden jäsenkortit tarkastetaan kilpailupaikalla.

Kilpailuvarusteet

Kilpailuvarusteiden hankinnassa kaikkia kilpailuvartioita ympäri maan palvelee myös partiomainen varsinaissuomalainen Ulkoilukauppa.com

Tiedustelut

Kontio-tiedusteluihin vastaa kilpailun järjestelypäällikkö Jyrki Tuominen, gsm 040- 594 3466, email scout(at)iki.fi

Kontiomaisin kilpailuterveisin

Kontio-2005
Järjestelytoimikunta


LIITTEET

Kilpailukutsu
Piirikiintiöt
Kilpailukeskuksen sijainti
Ajo-ohje kilpailukeskukseen
Partiopiirien yhteystiedot
Majoitusmahdollisuuksia Turussa
Ruokailumahdollisuuksia Turussa
Turun kaupungin sisäinen liikenne, bussi nro 1