På svenska

Länken till Tävlingskallelsen på svenska

OBS:
Den första svenskspråkiga patrullen har anmält sig redan idag, den 17.8.2005, till Kontio-tävlingen 1.-2.10.2005 i Åbonejden.


KONTIO 2005, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter rf:s höstmästerskapstävling, anordnas i Egentliga Finland den 1.-2. oktober 2005. Scoutkåren Turun Metsänkävijät firar sitt 80-årsjubiléum och scoutkåren Nuotiotytöt sitt 50-årsjubiléum i år. Scoutkårerna ordnar KONTIO-tävlingen tillsammans. Ordet KONTIO betyder förresten stor björn.

Tävlingskallelsen till KONTIO och uppgiftstabellen publiceras i tidningen Partio (nr 3/2005) och i Scoutposten (nr 4/2005) samt på tävlingens www-sidor senast den 1 maj 2005. KONTIOs www-sidor finns under adressen www.tume.fi/kontio

I scouternas mästerskapstävlingar orienterar tävlingspatrullerna runt en lång bana i terrängen och utför kontrolluppgifter. Patrullernas färdigheter testas i sådana kunskaper som hör till scouternas utbildningsprogram. Meningen är att man också kan lära sig en del nya kunskaper under tävlingen. Till saken hör förstås att man har det roligt tillsammans med scoutvänner.

Anmälning

Anmälningen bör ske via det egna scoutdistriktet senast den 13 september 2005. I tävlingskallelsen finns mera information om anmälningen. Deltagaravgiften är 72 euro per tävlingspatrull. Avgiften för efteranmälningar (senast den 20 september) är max dubbelt så stor. Underhållspersonerna bör anmäla sig samtidigt med patrullerna via scoutdistrikten.

Information

Närmare uppgifter om tävlingen skickas till distriktbyråerna i augusti 2005 och publiceras samtidigt på tävlingens www-sidor. Förhandsinstruktioner skickas till tävlingspatrullerna och underhållspersonerna den 20 september 2005.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften för Finlands Scouter r.f. (2005) bör vara betald av alla tävlingsdeltagare. Medlemskorten granskas på ort och ställe före tävlingens början. Också medlemsavgiften år 2006, om den är betald efter den 1 augusti 2005, godkänns om betalningen kan verifieras med kvitto.

Varje patrull och alla deltagare tävlar på eget ansvar. Alla scouter har en försäkring som ingår i medlemsavgiften för Finlands Scouter r.f.

Språket i tävlingen

Allt pappersmaterial som delas ut under tävlingen finns endast på finska. De patruller som har svenska som modersmål får tilläggstid för att bekanta sig med materialet. Patrullerna får svara på uppgiftsfrågor antingen på svenska eller finska.

Omständigheter under tävlingen

Lördagen den 1 oktober går solen ner kl 19.05 och mörkret faller kl 19.47. Söndagen den 2 oktober börjar dagen kl 6.56 och solen går upp kl 7.38.

För mera information på svenska, kontakta

KONTIOs informatör Marikki Impivaara

eller
FiSSc / utbildningssekreterare Jan-Erik Hagelberg