Kilpailuvartiot

Kontio-kilpailuun on määräaikaan mennessä ilmoitettu yhteensä 137 kilpailuvartiota, joista 53 harmaaseen, 43 ruskeaan, 20 punaiseen ja 21 siniseen sarjaan. Kisavartioita ilmoitti 16 partiopiiriä 18:sta, yksi vartioista on ruotsinkielinen. Kilpailijoita on yhteensä siis 452.

Ilmoitettujen kilpailuvartioiden lukumäärä on jokaisessa sarjassa alle tasauspaikkamenettelyn ylärajan (76 vartiota), joten myös kaikki tasauspaikoille ja kilpailun ulkopuolelle ilmoitetut vartiot pääsevät Kontio-kilpailuun.

Kiintiömenettely

Järjestäjä on esittänyt SP:n kilpailuryhmälle keväällä 2004, että kilpailu käytäisiin kaikissa sarjoissa avoimin piirikiintiöin. SP:n kilpailuryhmän päätöksellä 9.3.2005 piirikiintiöt tässä kilpailussa eivät ole avoimet.

Partiopiirit saavat ilmoittaa Kontio-kilpailun kuhunkin sarjaan sääntöjen 9.§ piirikiintiöiden mukaisen määrän vartioita. Vartioita voidaan ottaa myös tasauspaikoille. Kuhunkin sarjaan voidaan siten ottaa yhteensä 76 vartiota ja kilpailuun yhteensä enintään 304 vartiota.

Jokaisen kilpailijan SP:n partiojäsenmaksun pitää olla maksettu ja voimassa kilpailun alkaessa. Kilpailijoiden jäsenkortit tarkastetaan kilpailupaikalla. Vartion jäsenen katsotaan kuuluvan siihen lippukuntaan ja piiriin, johon hänet on SP:n rekisterissä merkitty, ellei kyseinen piiri hänelle kirjallisesti muuta lippukuntaa vahvista. Kilpailuvartion jäsen voi kuitenkin kilpailla vain yhden lippukunnan nimissä yhden kalenterivuoden aikana.

Partiopiirin viralliset jäsenmäärät

Partiopiirien jäsenmäärät on laskettu vuotta 2005 varten tilanteen 31.7.2004 mukaisesti ja SP:n hallitus on vahvistanut jäsenmäärät 9.9.2004.

Etelä-Karjala 1 468
Etelä-Pohjanmaa 2 729
Etelä-Savo 1 536
Fissc 5 258
Häme 7 582
Kainuu 604
Keski-Pohjanmaa 1 169
Keski-Suomi 2 731
Kymenlaakso 1 543
Lappi 1 762
Pohjois-Karjala 1 557
Pohjois-Pohjanmaa 3 153
Pohjois-Savo 2 260
Pääkaupunkiseutu 10 246
Salpausselkä 3 005
Satakunta 3 420
Uusimaa 3 804
Varsinais-Suomi 8 933
Yhteensä 62 760

Partiopiirien viralliset kiintiöt (minimikiintiöt)
Vartioita voidaan ottaa myös tasauspaikoille.

Partiopiiri yhteensä harmaa ruskea punainen sininen perus lisä
Etelä-Karjala 12         3 0
Etelä-Pohjanmaa 12         3 0
Etelä-Savo 12         3 0
FiSSc 16         4 0
Häme 37 5 3 2 3 6 13
Kainuu 13 1       3 1
Keski-Pohjanmaa 12         3 0
Keski-Suomi 13   1     3 1
Kymenlaakso 2003 16 1 1 1 1 3 4
Lappi 14     2   3 2
Pohjois-Karjala 12         3 0
Pohjois-Pohjanmaa 15   1 1 1 3 3
Pohjois-Savo 19   2 2 3 3 7
Pääkaupunkiseutu 30 2       7 2
Salpausselkä 16 1 1 1 1 3 4
Satakunta 12         3 0
Uusimaa 13       1 3 1
Varsinais-Suomi 30 1 2 2 1 6 6
Yhteensä 304 76 76 76 76 65 44